Ուրբաթ, 7 Հունիսի 2024 21:30
Կարինա Մելիքյան

Կենտրոնական բանկն առանձնացրել է Հայաստանի ֆինանսական կայունությանն սպառնացող ռիսկերի երկու հիմնական խումբ

Կենտրոնական բանկն առանձնացրել է Հայաստանի ֆինանսական կայունությանն սպառնացող ռիսկերի երկու հիմնական խումբ

Արմինֆո. Կենտրոնական բանկն առանձնացրել է Հայաստանի ֆինանսական կայունությանն սպառնացող ռիսկերի երկու հիմնական խումբ: Առաջինը՝ էսկալացիայի ռիսկերն են աշխարհաքաղաքական բարձր անորոշության պայմաններում։ Երկրորդը՝ հիփոթեքային վարկավորման շուկայում հնարավոր գերտաքացման ռիսկերն են։ Այդ մասին նշվում է վերջերս հրապարակված "Ֆինանսական կայունությունը 2023 թվականին։ Զարգացում և ռիսկեր" հաշվետվությունում, որտեղ կենտրոնական բանկը ներկայացրել է բանկային համակարգի ընթացիկ զարգացումներն ու հնարավոր ռիսկերը և սթրես-թեստերի միջոցով գնահատել այդ ռիսկերին դիմակայելու բանկերի կարողությունները:

 

Մասնավորապես, առաջին խմբում խոսքը վերաբերում է աշխարհում եւ ներքին շուկայում տնտեսական ակտիվության հետագա հեռանկարի հետ կապված ռիսկերին, ինչպես նաեւ արտաքին հատվածից նոր գնաճային ճնշումների առաջացման դեպքում քաղաքականության վերանայման ռիսկերին: Այս առումով ԿԲ - ն դիտարկել է իրավիճակի հնարավոր զարգացման մի քանի սցենար, որոնցից մեկը գնահատում է, թե որքանով է բանկային համակարգն ունակ իր կապիտալով դիմակայել առաջացող կամ պոտենցիալ մարտահրավերներին:

 

Երկրորդ խմբում խոսքը հիփոթեքի ծավալների և անշարժ գույքի գների շարունակական բարձր աճի պահպանման ռիսկերի մասին է։ Այս առումով կարգավորիչը 2023 թվականի արդյունքներով նշում է. "Հիփոթեքի գծով ֆինանսական պարտքի ծավալների աճը և անշարժ գույքի գների աճը միմյանց փոխլրացնում են, ինչը կարող է վկայել հիփոթեքային վարկավորման շուկայում գերտաքացման հնարավոր ռիսկերի մասին"։

 

Այն մասին, թե որքանով են վերավարկավորված հիփոթեքային վարկառուները, վկայում են այս հաշվետվության շնորհանդեսին ԿԲ ղեկավարի ներկայացրած վարկային ռեգիստրի կողմից իրականացված միկրոտվյալների վերլուծության արդյունքները, որոնց համաձայն, 1 և ավելի հիփոթեքային վարկերի տեսակարար կշիռը 2017-2018թթ. սկսած նկատելիորեն աճել է: Մասնավորապես, 2022 թվականի արդյունքներով 2 հիփոթեքային վարկ ունեցող վարկառուների մասնաբաժինը պորտֆելում կազմել է շուրջ 14%, իսկ 3 հիփոթեքային վարկ ունեցողները՝ 4%։

 

Այնուամենայնիվ, գլխավոր բանկիրը բանկային համակարգը կապիտալի և իրացվելիության առումով բնութագրել է որպես այժմ բավականին բարձր պահուստային բուֆերներ ունեցող հատված։ "Բանկերի մակրո սթրես-թեստավորման արդյունքները վկայում են այն մասին, որ նույնիսկ շատ բացասական սցենարի դեպքում համակարգը կարող է կլանել հնարավոր վնասները՝ միաժամանակ պահպանելով ֆինանսական միջնորդության առաքելության կատարման անընդհատությունը", - ընդգծել է նա:

 

Մասնավորապես, կապիտալի բավարարությունը և իրացվելիության մակարդակը 2023 թվականի ընթացքում պահպանվել են պահանջվող նվազագույն շեմից շատ ավելի բարձր մակարդակում (հիմնական կապիտալի համարժեքությամբ ՝ 24,82% ՝ ըստ ռիսկի կշռված ակտիվների պահանջվող 6,2% – ի դեպքում, ըստ ընդհանուր կապիտալի համարժեքության՝ 27,28% ՝ ըստ ռիսկի կշռված ակտիվների պահանջվող 11% – ի դեպքում, ըստ ընդհանուր իրացվելիության՝ 35,52% ՝ պահանջվող 15% – ի դեպքում, ըստ ընթացիկ իրացվելիության՝ 125,37% ՝ պահանջվող 60% – ի դեպքում - խմբ.)։ Սա խոսում է բանկային համակարգի՝ կորուստները կլանելու բարձր ունակության մասին։ Կապիտալի և իրացվելիության մակարդակի բարձրացմանը մեծապես նպաստել են ինչպես բուֆերների ամրապնդման պահանջների փուլային ներդրումը, այնպես էլ բանկերի ՝ առավելագույն սանդղակով լրացուցիչ պահուստների ձևավորման պահանջը կատարելու պատրաստակամությունը (ամենայն հավանականությամբ, խոսքը 2021 թվականի սկզբին ներդրված LCR և NSFR նորմատիվների մասին է ՝ կարճաժամկետ և երկարաժամկետ իրացվելիություն, որոնք բանկերը սկսել են կատարել անմիջապես 100% – ի բարձրագույն նվազագույն շեմից - խմբ.)։ Այլ կերպ ասած՝ բանկերը որոշել են ոչ միայն, պարզապես, կատարել կարգավորիչի պահանջները, այլ՝ "խելամտորեն մոտենալ այս հարցին" եւ անմիջապես վերցնել լրացուցիչ պահուստների ձեւավորման բարձրագույն նշաձող:

 

Ընդ որում, Գալստյանը հատուկ ուշադրություն է հրավիրել այն հանգամաանքին, որ առկա է աճող անորոշություն, որի պայմաններում մեծ է համակարգային ցիկլային ռիսկերի նյութականացման հավանականությունը: Այս համատեքստում ԿԲ-ն կարևոր է համարում, որպեսզի բանկերը հավասարակշռված մոտեցում ցուցաբերեն ակտիվ-պասիվ գործառնությունների, կապիտալի և կառավարման այլ հիմնական բաղադրիչների ռիսկերի կառավարման հարցում:

 

"Վարկավորման զարգացմանը զուգընթաց 2023 թվականի ընթացքում ցիկլային ռիսկերը, հիմնականում, հավասարակշռված են եղել, այսինքն ՝ ոչ թերագնահատված և ոչ գերագնահատված, բացառությամբ հիփոթեքային շուկայի, որտեղ նախորդ տարիներից ի վեր դիտվել են ծավալների բարձր աճի պահպանման միտումներ։ 2023 թվականին պահպանվել է նաև սպառողական վարկավորման շուկայում ակտիվությունը ։ Հիփոթեքի աճի պահպանվող տեմպերի և սպառողական վարկերի վերսկսված աճի արդյունքում ֆինանսական ցիկլի ինդեքսը 2023 թվականին գրեթե չի փոխվել", - նշել է Գալստյանը։

 

Ինչ վերաբերում է մակրո-պրուդենցիալ գործիքների ներդրման առումով ԿԲ քաղաքականությանը, ապա աշխարհաքաղաքական բարձր անորոշության պայմաններում կարգավորիչը, կարևորելով համակարգային ռիսկերի հեռանկարային կառավարման մոտեցումը, 2023 թվականի ընթացքում բարձրացրել է կապիտալի բավարարության նորմատիվի՝ կապիտալի հակացիկլիկ բուֆերի (ԿԲԿ) հավելավճարը ՝ մայիսի 1% - ից մինչև ռիսկով կշռված ակտիվների օգոստոսյան 1,5% - ը ։ Վերջինս ուղղված է բանկային համակարգի կայունության պահուստների բարձրացմանը և թույլ կտա խուսափել հատվածում ռիսկերի կուտակումից։ Մինչ այդ, 2022 թվականի ապրիլից ԿԲ-ն ներդրել է LTV (loan-to-value, վարկ/գրավի արժեք) նորմատիվը ՝ հիփոթեքային վարկերի ռիսկերի կուտակումից խուսափելու համար՝ առավելագույն շեմը սահմանելով 70% արտարժութային, և 90%՝ դրամային վարկերի համար։ Այս մակրոպրուդենցիալ գործիքը ԿԲ-ն գործարկել է՝ տեսնելով հիփոթեքային վարկերի աճի բարձր տեմպերի պահպանումը, որոնք ուղեկցվում են անշարժ գույքի շուկայում գների տարեկան զգալի բարձրացմամբ, որոնց կոմպլեմենտար ազդեցության արդյունքում նկատվել է հիփոթեքային վարկերում ռիսկերի էական կուտակման հնարավորություն:

 

ԿԲ "Ֆինանսական կայունությունը 2023թ. Զարգացում և ռիսկեր" հաշվետվությունում ներկայացվում են կոնկրետ թվեր՝ հաշվետու տարում բանկերի գործունեության արդյունքների վերաբերյալ։ Այսպես, բանկերի ակտիվները տարվա ընթացքում աճել են 9,4% - ով, իսկ վերջին 5 տարում՝ միջինը 13% - ով՝ կազմելով 9,2 տրլն դրամ կամ ամբողջ ֆինանսական համակարգի ակտիվների 83,2% - ը։

 

2023 թվականի ընթացքում վարկային ներդրումներն աճել են մոտ 21%-ով՝ կազմելով շուրջ 5 տրլն դրամ։ Վարկային շուկայում ակտիվություն է նկատվել բոլոր ուղղություններով։ Սպառողական վարկերը, գյուղատնտեսական վարկերը և բիզնես վարկերն աճել են 20-21% - ով: Հիփոթեքային վարկերը, չնայած բազային էֆեկտի պատճառով բարձր տեմպերի որոշակի դանդաղեցմանը, այնուամենայնիվ , շարունակում են ցույց տալ բարձր աճ ՝ գրեթե 28% ։ Բարձր տնտեսական աճի պայմաններում վարկային ներդրումների ավելացումն ուղեկցվել է նաև պորտֆելի որակի բարելավմամբ, մասնավորապես, չաշխատող վարկերը պահպանվում են երկարաժամկետ միջին շեմից ցածր մակարդակում:

 

Ավանդներն աճել են 9.2% - ով, ինչը պայմանավորված էր բացառապես ռեզիդենտների ավանդների գրեթե 18% աճով:

 

Բանկերի ակտիվների և կապիտալի շահութաբերությունը 2023 թվականին որոշակի աստիճանով նվազել է, ինչը պայմանավորված է որոշ բանկերի կողմից խոշոր դուրսգրումներով։ Ընդ որում, տարվա ընթացքում ROA-ի և ROE-ի մակարդակը կայուն է եղել, և միայն դեկտեմբերին, վերոնշյալ հանգամանքով պայմանավորված, արձանագրվել է նվազում։

 

Ուշագրավ է, որ ի տարբերություն 2022 թվականի, 2023 թվականին բանկերի շահույթն աճել է տոկոսային եկամուտների աճի հաշվին։ Սա ինչպես համաշխարհային և ներքին շուկաներում տոկոսադրույքների աճի, այնպես էլ վարկային պորտֆելի դրամայնացման արդյունք է։

 

ԱրմԻնֆո-ի պատրաստած Հայաստանի բանկերի ֆինանսական վարկանիշի 31.12.2023 թ. տվյալներով ՝ ակտիվների շահութաբերությունը (ROA) մեկ տարվա ընթացքում նվազել է 3,3% – ից մինչև 2,7%, իսկ կապիտալի եկամտաբերությունը (ROE) ՝ 21,5% - ից մինչև 16,6%:

 

2023 թվականի արդյունքներով զուտ շահույթը կազմել է 229.9 մլրդ դրամ կամ 568 մլն դոլար՝ տարվա ընթացքում կրճատվելով 9,2% - ով (2022 թվականի 2,9 անգամ աճի դիմաց), ընդ որում, երկու բանկերի (այդ թվում ՝ Արցախբանկի) շահույթը նվազել է մինչև տպավորիչ բացասական մակարդակ։

 

Տոկոսային եկամուտները 2023 թվականին աճել են 22,6% - ով ՝ մինչև 743.1 մլրդ դրամ (1.8 մլրդ դոլար), որի կառուցվածքում վարկերից ստացված եկամուտների աճն արագացել է մինչև երկնիշ 17,4% ՝ մինչև 550.6 մլրդ դրամ (1.4 մլրդ դոլար)։

 

Ընդհանուր կապիտալը կազմել է 1.5 տրլն դրամ (3.7 մլրդ դոլար)՝ տարեկան աճի 38%-ից մինչեւ 13.5% դանդաղմամբ։ Ակտիվները կազմել են 9.2 տրլն դրամ (22.7 մլրդ դոլար)՝ աճի 18.1%-ից մինչեւ 9.5% դանդաղմամբ։

 

Կարճաժամկետ (LCR) և երկարաժամկետ (NSFR) իրացվելիության մակարդակը 2023 թվականի ընթացքում նվազել է բանկային համակարգում միջին հաշվով, համապատասխանաբար, մինչև 286,89% և 147,33% (2022 թվականի 381,73% և 161,64%): Ընդհանուր իրացվելիության և ընթացիկ իրացվելիության մակարդակը նույնպես նվազել է, ընդ որում, վերջինս՝ ավելի արտահայտված, մինչդեռ, նախորդ երկու տարիներին այդ ցուցանիշներն աճել էին:

ԱՎԵԼԱՑՆԵԼ ՄԵԿՆԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
Ներմուծեք թվանշաններն     


Նորություններ
Ֆրանչայզինգ. բիզնեսի ընդլայնման նոր հնարավորություններՖրանչայզինգ. բիզնեսի ընդլայնման նոր հնարավորություններ
Հայաստանի առևտրի հատվածը 5 ամսում 5.6 մլրդ դոլարի հասույթ է ապահովելՀայաստանի առևտրի հատվածը 5 ամսում 5.6 մլրդ դոլարի հասույթ է ապահովել
Չեխիան կարող է զբաղվել Երեւանի մետրոպոլիտենի արդիականացմամբՉեխիան կարող է զբաղվել Երեւանի մետրոպոլիտենի արդիականացմամբ
Հայաստանում բեռնափոխադրումները նվազում են, իսկ ուղևորափոխադրումները շարունակում են աճել երկնիշ տեմպերովՀայաստանում բեռնափոխադրումները նվազում են, իսկ ուղևորափոխադրումները շարունակում են աճել երկնիշ տեմպերով
Կապի ոլորտի հասույթի աճը 5 ամսում արագացել էԿապի ոլորտի հասույթի աճը 5 ամսում արագացել է
Հայաստանում գինու արտադրությունը հունվար-մայիսին կրճատվել է տարեկան 32,6%-ովՀայաստանում գինու արտադրությունը հունվար-մայիսին կրճատվել է տարեկան 32,6%-ով
ICC NCA-ը կաջակցի առաջիկա աշնանը Երևանում Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների համաշխարհային կոնգրեսի անցկացմանըICC NCA-ը կաջակցի առաջիկա աշնանը Երևանում Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների համաշխարհային կոնգրեսի անցկացմանը
Հայաստանում կներդրվի ընտանիքների անապահովության գնահատման նոր համակարգՀայաստանում կներդրվի ընտանիքների անապահովության գնահատման նոր համակարգ
ՀՀ կառավարությունը 2,2 մլրդ դրամ կհատկացնի շինարարական կազմակերպություններինՀՀ կառավարությունը 2,2 մլրդ դրամ կհատկացնի շինարարական կազմակերպություններին
4․046․161 դրամ դրամ՝ Հզոր միտք ՀԿ-ին․ հուլիսի շահառուն SIA Հայաստան ծրագիրն է4․046․161 դրամ դրամ՝ Հզոր միտք ՀԿ-ին․ հուլիսի շահառուն SIA Հայաստան ծրագիրն է
Գինով լի օրեր Դիլիջանում․ DILIJAN WINE FEST 2024-ը կանցկացվի օգոստոսի 3-ին ու 4-ինԳինով լի օրեր Դիլիջանում․ DILIJAN WINE FEST 2024-ը կանցկացվի օգոստոսի 3-ին ու 4-ին
Քաղաքաշինության կոմիտեն իրանական ընկերության հետ քննարկում է նոր տեխնոլոգիայով դպրոցի կամ մանկապարտեզի կառուցման ծրագիր իրականացնելու հնարավորությունըՔաղաքաշինության կոմիտեն իրանական ընկերության հետ քննարկում է նոր տեխնոլոգիայով դպրոցի կամ մանկապարտեզի կառուցման ծրագիր իրականացնելու հնարավորությունը
ԱՄՆ ՄԶԳ-ը 5 մլն դոլար կուղղի Հայաստանին Amazon վեբ-ծառայության հետ համատեղ թվային փոխակերպման համարԱՄՆ ՄԶԳ-ը 5 մլն դոլար կուղղի Հայաստանին Amazon վեբ-ծառայության հետ համատեղ թվային փոխակերպման համար
Արդշինբանկը կրկին լավագույնն է ճանաչվել Asian Banking & Finance ամսագրի վարկածով 2 անվանակարգում   Արդշինբանկը կրկին լավագույնն է ճանաչվել Asian Banking & Finance ամսագրի վարկածով 2 անվանակարգում  
ՕՈՒՆ-ի զուտ ներհոսքը Հայաստանի տնտեսություն 2024 թվականի առաջին եռամսյակում կրճատվել է 3 անգամ՝ մինչեւ բացասական 130.4 մլն դոլարՕՈՒՆ-ի զուտ ներհոսքը Հայաստանի տնտեսություն 2024 թվականի առաջին եռամսյակում կրճատվել է 3 անգամ՝ մինչեւ բացասական 130.4 մլն դոլար
Փոխնախարար. շուրջ 20 հազար արցախցի աշխատանքի է տեղավորվել, մի քանի հարյուր մարդ դիմել է բնակարաններով ապահովման ծրագրին մասնակցելու համարՓոխնախարար. շուրջ 20 հազար արցախցի աշխատանքի է տեղավորվել, մի քանի հարյուր մարդ դիմել է բնակարաններով ապահովման ծրագրին մասնակցելու համար
«Զինապահ» հիմնադրամի շահառու զինծառայողի հաշմանդամության խմբի փոփոխության դեպքում առաջարկվում է հատուցման գումարները վճարել նախկին չափով«Զինապահ» հիմնադրամի շահառու զինծառայողի հաշմանդամության խմբի փոփոխության դեպքում առաջարկվում է հատուցման գումարները վճարել նախկին չափով
Քննարկվել են Քննարկվել են "Հյուսիս-Հարավ" ճանապարհային միջանցքի չորրորդ հատվածի կառուցման նախագծի մանրամասները
Չինական China Southern Airlines ավիաընկերությունը կսկսի չվերթներ իրականացնել դեպի ԵրեւանՉինական China Southern Airlines ավիաընկերությունը կսկսի չվերթներ իրականացնել դեպի Երեւան
Հեռահաղորդակցության հանրապետական կենտրոն. հայկական արբանյակները ոչ ոքի չեն խանգարումՀեռահաղորդակցության հանրապետական կենտրոն. հայկական արբանյակները ոչ ոքի չեն խանգարում
Ստացիր նվեր 3000 idcoin՝ սինքրոնացնելով Իդրամի և IDBank-ի հաշիվներդՍտացիր նվեր 3000 idcoin՝ սինքրոնացնելով Իդրամի և IDBank-ի հաշիվներդ
Արմսվիսբանկը եվ Արմենիա Ինշուրանսը հուշագիր են ստորագրելԱրմսվիսբանկը եվ Արմենիա Ինշուրանսը հուշագիր են ստորագրել
Կցորդ. Մոտ 1000 հայկական բեռնատարներ սպասում են «Լարսով» անցնելունԿցորդ. Մոտ 1000 հայկական բեռնատարներ սպասում են «Լարսով» անցնելուն
Կես տարվա ընթացքում Հայաստան է այցելել 964 հազար զբոսաշրջիկ, ինչը 4%-ով ցածր է մեկ տարվա վաղեմության ցուցանիշիցԿես տարվա ընթացքում Հայաստան է այցելել 964 հազար զբոսաշրջիկ, ինչը 4%-ով ցածր է մեկ տարվա վաղեմության ցուցանիշից
Գյումրիում կայացել է Silicon Mountains 2024 Shirak տեխնոլոգիական ֆորումըԳյումրիում կայացել է Silicon Mountains 2024 Shirak տեխնոլոգիական ֆորումը
Կարևորվել է տարածաշրջանային խոշոր ծրագրերում Հայաստանի ներգրավվածությունըԿարևորվել է տարածաշրջանային խոշոր ծրագրերում Հայաստանի ներգրավվածությունը
Հայաստանում էլեկտրաէներգիայի արտադրությունը մեկ տարում աճել է 3% - ովՀայաստանում էլեկտրաէներգիայի արտադրությունը մեկ տարում աճել է 3% - ով
Հայաստանի մետալուրգիական ոլորտն անկումից հասել է երկնիշ աճիՀայաստանի մետալուրգիական ոլորտն անկումից հասել է երկնիշ աճի
Ռուսաստանի հետ Հայաստանի արտաքին առևտուրը շարունակում է աճել բարձր տեմպերով, և շարժիչ ուժն այժմ ներմուծումն էՌուսաստանի հետ Հայաստանի արտաքին առևտուրը շարունակում է աճել բարձր տեմպերով, և շարժիչ ուժն այժմ ներմուծումն է
Արդյունաբերական հատվածի աճը կտրուկ արագացել էԱրդյունաբերական հատվածի աճը կտրուկ արագացել է
Armenian Airlines ավիաընկերությունը գործարկել է Երևան-Ուֆա-Երևան չվերթըArmenian Airlines ավիաընկերությունը գործարկել է Երևան-Ուֆա-Երևան չվերթը
Հայաստանում գործազրկության մակարդակն աճել էՀայաստանում գործազրկության մակարդակն աճել է
Հայաստանի տնտեսությունը շատ խոցելի է արտաքին ցնցումների նկատմամբ. ԿԶԵՀՀայաստանի տնտեսությունը շատ խոցելի է արտաքին ցնցումների նկատմամբ. ԿԶԵՀ
Հայաստանում տնտեսական ակտիվության աճը սկսել է դանդաղելՀայաստանում տնտեսական ակտիվության աճը սկսել է դանդաղել
ԵԱՏՄ արդյունաբերական քաղաքականության խորհրդի նիստում քննարկվել են ռոբոտատեխնիկայի զարգացման միջպետական ծրագրի մշակման հնարավորություններըԵԱՏՄ արդյունաբերական քաղաքականության խորհրդի նիստում քննարկվել են ռոբոտատեխնիկայի զարգացման միջպետական ծրագրի մշակման հնարավորությունները
Ավտոկայանատեղերի տարեկան թույլտվությունների թիվը նվազել է, բայց Երևանի բյուջեի մուտքերը աճել են. առաջին կիսամյակում մայրաքաղաքի գանձարանը հարստացել է 2,2 մլն դոլարովԱվտոկայանատեղերի տարեկան թույլտվությունների թիվը նվազել է, բայց Երևանի բյուջեի մուտքերը աճել են. առաջին կիսամյակում մայրաքաղաքի գանձարանը հարստացել է 2,2 մլն դոլարով
OVIO-ն Silicon Mountains 2024 Shirak տեխնոլոգիական ֆորումում մասնակցեց՝ ներկայացնելով Հայաստանում ամենախոշոր Տվյալների մշակման կենտրոնըOVIO-ն Silicon Mountains 2024 Shirak տեխնոլոգիական ֆորումում մասնակցեց՝ ներկայացնելով Հայաստանում ամենախոշոր Տվյալների մշակման կենտրոնը
Smart Place․ խելացի լուծումներ հարմարավետ ու էներգախնայող ապրելակերպի համարSmart Place․ խելացի լուծումներ հարմարավետ ու էներգախնայող ապրելակերպի համար
Ամփոփում ենք IDBank Premier League 2023-2024 մրցաշրջանըԱմփոփում ենք IDBank Premier League 2023-2024 մրցաշրջանը
ՀՀ էկոնոմիկայի նախարար. Ռուսաստանը Հայաստանի հիմնական առևտրային գործընկերներից մեկն է, որն ապահովում է ապրանքների ներմուծման և արտահանման զգալի մասըՀՀ էկոնոմիկայի նախարար. Ռուսաստանը Հայաստանի հիմնական առևտրային գործընկերներից մեկն է, որն ապահովում է ապրանքների ներմուծման և արտահանման զգալի մասը
Հայաստանն ու ԱՄԷ-ն քննարկել են գյուղատնտեսության ոլորտում համագործակցության հնարավորություններըՀայաստանն ու ԱՄԷ-ն քննարկել են գյուղատնտեսության ոլորտում համագործակցության հնարավորությունները
Սեկվե՞ստր է սպասվում. Հայկազ Ֆանյանը լույս է սփռում Հայաստանի պետբյուջեի ծրագրման շատ «սպիտակ բծերի» վրաՍեկվե՞ստր է սպասվում. Հայկազ Ֆանյանը լույս է սփռում Հայաստանի պետբյուջեի ծրագրման շատ «սպիտակ բծերի» վրա
Գևորգ Պապոյանը Եկատերինբուրգում կմասնակցի ԵԱՏՄ արդյունաբերական քաղաքականության խորհրդի նիստինԳևորգ Պապոյանը Եկատերինբուրգում կմասնակցի ԵԱՏՄ արդյունաբերական քաղաքականության խորհրդի նիստին
Ո՞նց, Իդրամով վճարում չունե՞ք․ արդեն 21 000-ից ավել վաճառակետ Իդրամով վճարում է ընդունումՈ՞նց, Իդրամով վճարում չունե՞ք․ արդեն 21 000-ից ավել վաճառակետ Իդրամով վճարում է ընդունում
Ակբա Լիզինգը գլխամասային նոր գրասենյակ ունիԱկբա Լիզինգը գլխամասային նոր գրասենյակ ունի
Կոնվերս Բանկի պարտատոմսերի տեղաբաշխումն ավարտվել է վաղաժամկետԿոնվերս Բանկի պարտատոմսերի տեղաբաշխումն ավարտվել է վաղաժամկետ
"Գազպրոմ Արմենիա"-ն ավելի քան 335 կմ ընդհանուր երկարությամբ ստորգետնյա գազատարների հետազոտություն կիրականացնի
Հայաստանում տարեկան գնաճը 2024թ. հունիսին կազմել է 0,8% ՝ նավթամթերքի թանկացման և ծառայություններիա աճող գների ֆոնինՀայաստանում տարեկան գնաճը 2024թ. հունիսին կազմել է 0,8% ՝ նավթամթերքի թանկացման և ծառայություններիա աճող գների ֆոնին
Համաշխարհային բանկը Հայաստանին դրամաշնորհ կտրամադրի բնապահպանական ծրագրերի իրականացման համարՀամաշխարհային բանկը Հայաստանին դրամաշնորհ կտրամադրի բնապահպանական ծրագրերի իրականացման համար
JFPR-ը Հայաստանին 3 մլն դոլար դրամաշնորհ կտրամադրի գյուղական տնային տնտեսությունների դիմակայունության բարձրացման ծրագրի իրականացման համարJFPR-ը Հայաստանին 3 մլն դոլար դրամաշնորհ կտրամադրի գյուղական տնային տնտեսությունների դիմակայունության բարձրացման ծրագրի իրականացման համար
ՎԶԵԲ-ը 2 մլն եվրո դրամաշնորհ կտրամադրի Հայաստանին՝ ՎԶԵԲ-ը 2 մլն եվրո դրամաշնորհ կտրամադրի Հայաստանին՝ "Սյունիք" մաքսային եւ լոգիստիկ կենտրոնի ստեղծման համար
ՀԾԿՀ ղեկավար. Երեւանի ջրային աղբյուրների ծավալները նվազել են 20-30 տոկոսովՀԾԿՀ ղեկավար. Երեւանի ջրային աղբյուրների ծավալները նվազել են 20-30 տոկոսով
Հայաստանն ու Վրաստանը քննարկել են տեխնոլոգիական ոլորտում համատեղ տարածաշրջանային ծրագրերի իրականացման հնարավորություններըՀայաստանն ու Վրաստանը քննարկել են տեխնոլոգիական ոլորտում համատեղ տարածաշրջանային ծրագրերի իրականացման հնարավորությունները
Ամերիաբանկն ու ՔՈԱՖ-ը համատեղում են ջանքերը՝ ի նպաստ Լոռու մարզում մեղվաբուծության զարգացմանԱմերիաբանկն ու ՔՈԱՖ-ը համատեղում են ջանքերը՝ ի նպաստ Լոռու մարզում մեղվաբուծության զարգացման
էկոնոմիկայի փոխնախարար. Հայաստանի ագրոպարենային արտադրանքի 58 տոկոսն արտահանվում է ռուսական շուկաէկոնոմիկայի փոխնախարար. Հայաստանի ագրոպարենային արտադրանքի 58 տոկոսն արտահանվում է ռուսական շուկա
Էներգետիկայի փոխակերպման ինդեքսում Հայաստանի դիրքն ամենավատն է վերջին տասնամյակում. Էներգետիկայի փոխակերպման ինդեքսում Հայաստանի դիրքն ամենավատն է վերջին տասնամյակում. "Լույս" հիմնադրամ
ՊԵԿ-ում ներդրվել է Թվային հետախուզության լաբորատորիաՊԵԿ-ում ներդրվել է Թվային հետախուզության լաբորատորիա
Հայաստանի օֆշորի առանձնահատկությունները․ՊԵԿ-ը գնահատել է կորուստներըՀայաստանի օֆշորի առանձնահատկությունները․ՊԵԿ-ը գնահատել է կորուստները
Ռուստամ Բադասյանը հայտարարել է ստվերային տնտեսության կրճատման միտման մասինՌուստամ Բադասյանը հայտարարել է ստվերային տնտեսության կրճատման միտման մասին
Հայաստանում հավաքագրված մաքսային եկամուտները նվազել են, բայց հարկային մարմնի կողմից հավաքագրված եկամուտներն աճել ենՀայաստանում հավաքագրված մաքսային եկամուտները նվազել են, բայց հարկային մարմնի կողմից հավաքագրված եկամուտներն աճել են
Կարդալ ավելին
Արտ. փոխարժեքները
12.07.2024
RUB4.41-0.01
USD388.00-0.45
EUR422.531.06
GBP502.892.72
CAD284.960.05
JPY24.380.33
CNY53.500.04
CHF433.080.60